MODUL 4: Motivacija kmetov, študentov in druge podeželske populacije

Ta modul se osredotoča na poučevanje kmetov, študentov in drugih na podeželju o motivih za dejavnosti MA. Udeležencem ponuja priložnost za spodbujanje poslovnih inovacij in podjetništva.

 

 

Učni izidi naj bi udeležencem pomagali razumeti te motivacije ter jih opremili z znanjem, spretnostmi, odnosi in kompetencami za uspešno diverzifikacijo dejavnosti na kmetiji. 

Gradivo za samostojno učenje: Gradivo za usposabljanje modul 4

 

Naloge: