Cilji

Cilji projekta AgriNext so naslednji:

​Model kariernega svetovanja (GSM) je razvit za nenehno odzivanje na hitro spreminjajoče se potrebe trga dela. Ta model poudarja celovit pristop k podpori posameznikov pri njihovem izobraževalnem in kariernem razvoju v okviru večnamenskega kmetijstva. Zajema splošno karierno svetovanje, poklicno svetovanje, podjetniško svetovanje in prilagojeno podporo posameznikom z dodatnimi potrebami.

​AgriNext želi vzpostaviti sistem sodelovanja kontinuirane izmenjave med delodajalci, učitelji in trenerji z ustvarjanjem platforme, ki omogoča interaktivno sodelovanje prek funkcij, kot so klepet, komentarji in okrogle mize ter z vzpostavitvijo poslovnih inkubatorjev v vsaki partnerski državi za  podporo inovacijam in razvoju projektov v kmetijstvu.