Plan dela

infographics_SI.png

V sklopu projekta AgriNext bodo partnerji razvili nov model storitev svetovanja (MSS), ki bo vseboval priložnosti za usposabljanje in učenje (formalno, neformalno, projekti, vajeništva, v sklopu evropskega ogrodja kvalifikacij na ravneh 3-6, namenjeno učencem začetnega ali stalnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja) na področju večnamenskega kmetijstva. Model storitev svetovanja bo razvit in preizkušen v obdobju prvih trinajstih mesecev trajanja projekta. Model se bo sproti odzival na spreminjajoče se potrebe trga dela na področju večnamenskega kmetijstva. Partnerji bodo pripravili in razvili usposabljanje za ponudnike storitev svetovanja, ki jim bo omogočilo aplikacijo in uporabo modela pri delu z učenci ter pripravi smernic za študente. Cilj MSS je ponuditi študentom magistrskega študijskega programa rešitve glede na njihove potrebe, sposobnosti in potrebe trga dela.

V okviru delovnega paketa 2 bodo partnerji poskusili po-ustvariti »popolne učitelje« v »popolnem učnem okolju«. Cilj tega paketa je najti način fleksibilizacije učnega procesa in aplicirati morebitne sistematične spremembe, da bi lahko v celoti odgovorili na zahteve trga dela v okviru vsakega posameznega kurikuluma. Po kreiranju učnega okolja, ki bo omogočalo fleksibilizacijo, bodo partnerji pomagali usposobiti učitelje.

Takoj ko bo vzpostavljeno okolje, ki bo omogočeno študentom in tržno naravnanim učnim procesom, bodo partnerji študente dodatno motivirali da bodo le-ti čimbolje izkoristili priložnosti – na primer partnerji bodo ozaveščali o priložnostih ki jih ponuja večnamensko kmetijstvo na podeželju. Prav tako bodo partnerji poudarili ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in ponovnega usposabljanja, da pomagajo ustvariti družbo sposobnih, aktivnih prebivalcev, ki se lahko odzove na potrebe hitro spreminjajočega se sveta.

V okviru delovnega paketa 3 bodo partnerji tesno sodelovali s študenti v sklopu dejavnosti Green job = dream job (prevod: zeleno delovno mesto = sanjska služba). Študenti bodo pod mentorstvom izdelali video napovednike za promocijo poklicnih programov s področja večnamenskega kmetijstva. Najuspešnejši video napovedniki bodo poslani v Španijo in sicer na mednarodni kampus veščin večnamenskega kmetijstva. Zmagovalni video bo predstavljen na Evropskem tednu poklicnih spretnosti. Partnerji načrtujejo ustvariti skupno okolje – stičišče, kjer bi lahko sodelovali različni uporabniki kot so učitelji, izvajalci svetovalnih storitev, študenti in raziskovalci.

To okolje bo zgrajeno kot v sklopu podjetniškega inkubatorja AgriNext v okviru dejavnosti delovnega paketa 4. Podjetniški inkubator bo vzpostavljen v Sloveniji, na Hrvaškem in v Španiji, podprli pa jih bodo irski partnerji, ki že imajo izkušnje na tem področju. Inkubator bo ponudil priložnosti znotraj učnega laboratorija in aplikacijskega centra, v sklopu katerih želijo partnerji zgraditi močna, dolgotrajna partnerstva med podjetji ter poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Partnerji bodo ustvarili virtualno okolje, ki ne bo samo povezovalo vseh vzpostavljenih inkubatorjev, temveč bo tudi omogočilo dostop do izobraževalnih gradiv. Virtualno okolje bo ponujeno v obliki AgriNext platforme, kjer se bodo delile ideje, tehnologije, viri in izdelki ter kjer bodo uporabniki lahko našli dragocene informacije.