Radni plan

infografika-HR.png

U sklopu projekta AgriNext, partneri će razviti novi Model usluga usmjeravanja koji će prikupiti sve mogućnosti osposobljavanja i učenja (formalne, neformalne, projekte, naučnikovanje itd. na razinama EQF-a od 3 do 6, a namijenjen polaznicima kontinuiranog strukovnog usavršavanja (KSU) ili redovitog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (redovito SOO) u području multifunkcionalne poljoprivrede. Ovaj Model usluga usmjeravanja bit će razvijen, a pilot testiran u prvih 13 mjeseci projekta. Ideja je da Model kontinuirano odgovara na promjenjive potrebe tržišta rada u području multifunkcionalne poljoprivrede.  Partneri će razviti obuku za pružatelje usluga usmjeravanja, koja će im omogućiti korištenje i primjenu ovog modela s polaznicima i pripremu smjernica za studente. Cilj ovog Modela usluga usmjeravanja je ponuditi rješenja za polaznike u području multifunkcionalne poljoprivrede, u skladu s njihovim potrebama, sposobnostima i potrebama tržišta rada.

2. radnom paketu željeli bismo stvoriti "savršene učitelje" u "savršenom okruženju za učenje" - cilj je iznaći načine za prilagodljivost procesa učenja kako bismo mogli u potpunosti odgovoriti na zahtjeve tržišta rada u okviru svakog pojedinog kurikuluma, te gdje je potrebno, primjenom sustavnih promjena. Nakon stvaranja okruženja za učenje koje će omogućiti prilagođavanja, partneri će trebati obučiti učitelje da iskoriste takve mogućnosti.

Čim se okruženje uspostavi te se studentima omoguće tržišno orijentirani procesi učenja, partneri će dodatno motivirati studente da iskoriste takve mogućnosti - na  primjer, osvijestiti mogućnosti u ruralnim područjima, a posebno vezanim uz multifunkcionalnu poljoprivredu. Naglasak moramo staviti i na podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja, usavršavanje i prekvalifikacije, ukoliko potrebno, a kako bismo stvorili otporno društvo sposobnih aktivnih građana, koje može odgovoriti na potrebe našeg svijeta koji se brzo mijenja.

Iz tog razloga, partneri će usko surađivati sa studentima u aktivnostima 'Green job = dream job' (prijevod: 'Zeleni posao = posao snova'). U radnom paketu 3 učenici će izraditi video najave (pod mentorstvom svojih učitelja ili mentora u tvrtkama), za promicanje strukovnih programa vezanih uz multifunkcionalnu poljoprivredu. Najuspješniji videozapisi bit će poslani u međunarodni multifunkcionalni poljoprivredni kampus vještina u Španjolskoj.  Pobjednički videozapis bit će predstavljen na Europskom tjednu vještina. Naš plan je stvoriti okruženje - raskrižje, gdje bi razni korisnici, kao što su nastavnici, pružatelji usluga usmjeravanja, studenti i istraživači, mogli komunicirati.

Ovo okruženje bit će izgrađeno kao AgriNext poduzetnički inkubator u okviru aktivnosti radnog paketa 4. Inkubator će biti osnovan u Sloveniji, Hrvatskoj i Španjolskoj uz  podršku irskih partnera koji već imaju iskustva u ovoj domeni.  Inkubator će ponuditi mogućnosti kao 'Learning Lab' (laboratorij za učenje) i 'Application Centar' (centar za prijave), gdje partneri žele izgraditi snažna, dugotrajna poslovno-strukovna partnerstva.

Partneri će stvoriti virtualno okruženje, koje ne samo da će zajednički povezati sve uspostavljene inkubatore, već će omogućiti i pristup materijalima za obuku.  Štoviše, pružit će se AgriNext platforma na kojoj  će se dijeliti ideje, tehnologije, resursi i proizvodi te na kojoj  će korisnici pronaći vrijedne informacije.