Usposabljanje v živo

Kratka predstavitev tradicionalnega načina usposabljanja, ki poteka v razredu (ang. Face-to-face learning)

Ta način usposabljanja je namenjen skupini kariernih svetovalcev in se odvija v razredu z enim ali več izvajalci usposabljanja. Zasnovan je dinamično, z uporabo različnih pedagoških pristopov in metodologij. Poudarek je na delu v skupinah in različnih aktivnostih (vajah) vezanih na posamezne module.

Na internetni strani projekta AgriNext so objavljeni različni dokumenti namenjeni  izvajalcem usposabljanja: kurikulum usposabljanja kariernih svetovalcev za področje večnamenskega kmetijstva, predstavitve vsebin in aktivnosti (vaje) za udeležence vezane na posamezne module. Udeleženci lahko dostopajo do vsebin modulov in testa za preverjanje znanja preko spletne povezave.

Učni načrt: Splošni učni načrt

Test za samoocenjevanje: Spletni test za samoocenjevanje