Usposabljanje za GSP

Usposabljanje za karierne svetovalce za področje večnamenskega kmetijstva 

Namen usposabljanja je predstaviti obstoječ in nov model kariernega svetovanja za področje večnamenskega kmetijstva (ang. GSM in MA), ki izboljšuje pretok informacij, sodelovanje in odzivnost na spremembe trga dela z omenjenega področja kariernim svetovalcem. Prav tako pa tudi povečati motivacijo ter ozaveščenost o vseživljenjskem učenju in priložnostih, ki jih ponuja podeželje in večnamensko kmetijstvo.

Usposabljanje obsega štiri module:

Usposabljanje je zasnovano za tri različne oblike izvajanja:

Učni načrt: Splošni učni načrt