Edukacija za PUU

Osposobljavanja za pružatelje usluga usmjeravanja u multifunkcionalnoj poljoprivredi

Cilj obuke je predstaviti i postojeći i novi model usluge usmjeravanja za multifunkcionalnu poljoprivredu (GSM i MA), pri čemu potonji poboljšava protok informacija, suradnju i odgovor na promjene na tržištu rada za pružatelje usluga usmjeravanja. Također povećava motivaciju i svijest o cjeloživotnom učenju i mogućnostima koje pruža ruralna i multifunkcionalna poljoprivreda.

Obuka se sastoji od četiri modula:

Tri različita načina odvijanja edukacije:

Kurikul: Opći Kurikul