Face-to-face edukacija

Kratki uvod u tradicionalno učenje licem u lice u učionici

Ova vrsta učenja osmišljena je za grupu pružatelja usluga profesionalnog usmjeravanja i odvija se u učionici s jednim ili više pružatelja usluga osposobljavanja. Osmišljen je dinamički, uz primjenu različitih pedagoških pristupa i metodologija, s naglaskom na grupni rad i različite aktivnosti (vježbe) vezane uz module.

Web stranica AgriNext sadrži različite dokumente posvećene pružateljima usluga obuke. To uključuje kurikulum tečaja za osposobljavanje pružatelja usluga usmjeravanja u višenamjenskoj poljoprivredi, kao i prezentacije sadržaja i aktivnosti (vježbe) za sudionike povezane s pojedinim modulima. Polaznici mogu pristupiti materijalu tečaja i testu samovrjednovanja putem web poveznice.

Opći Kurikul: Opći kurikul

Samoprocjena: Online obrazac za ocjenjivanje