Usposabljanje na daljavo

Kratka predstavitev usposabljanja na daljavo

Usposabljanje na daljavo kariernih svetovalcev za področje večnamenskega kmetijstva je zasnovano kot samostojno učenje oz. “učenje v lastnem ritmu” (ang. self-paced learning).  Pri tem načinu usposabljanja udeleženci nimajo stalnega urnika in so pri izbiri časa, tempa, načina in obsega učenja  prepuščeni lastni izbiri. Ta način usposabljanja je manj stresen za udeležence, zahteva pa več discipline in motivacije.

Za samostojno usposabljanje so na internetni strani projekta AgriNext na voljo:  kratek vodnik, interaktivno zasnovane vsebine štirih modulov, interaktivne naloge izdelane v spletnem orodju H5P vezane na module, test za samopreverjanje znanja in povezava na kurikulum usposabljanja.

Samostojno učenje: Smernice za samostojno učenje

Test za samoocenjevanje: Spletni test za samoocenjevanje

MODUL 1: Informacije in komunikacijski kanali v modelu kariernega svetovanja

V modulu Informacijski in komunikacijski kanali v okviru GSM bodo predstavljene analize štirih že obstoječih modelov kariernega svetovanja. Gre za sisteme različnih institucij, ki se uporabljajo za usmerjanje študentov, iskalcev zaposlitve in brezposelnih.

MODUL 2: Priložnosti razvoja podeželja v večnamenskem kmetijstvu

V modulu "Priložnosti v večnamenskem kmetijstvu (MA) za razvoj podeželja" bo pojasnjena ključna vloga večnamenskega kmetijstva pri spodbujanju razvoja podeželja. Raziskal bo različne možnosti za zaposlitev na tem področju in poudaril razpoložljive možnosti financiranja.

MODUL 3: Proces svetovanja

Modul »Proces svetovanja« bo izboljšal znanje in spretnosti svetovalcev (GSP-jev) na področju kariernega svetovanja in svetovanja na splošno ter jim dal osnovna orodja in spretnosti za izvajanje korakov svetovalnega procesa.

MODUL 4: Motivacija kmetov, študentov in druge podeželske populacije

Ta modul se osredotoča na poučevanje kmetov, študentov in drugih na podeželju o motivih za dejavnosti MA. Udeležencem ponuja priložnost za spodbujanje poslovnih inovacij in podjetništva.