Kombinirano učenje

Kratka predstavitev kombiniranega učenja

Kombinirano učenje se po različnih modelih odvija v razredu v prisotnosti izvajalcev usposabljanj in na daljavo s pomočjo različnih spletnih vsebin in orodij. Za usposabljanje kariernih svetovalce za področje večnamenskega kmetijstva predlagamo dva modela. V modelu “obrnjene učilnice” (ang. Flipped Classroom) udeleženci usposabljanja doma predelajo učno gradivo, potem pa v razredu z različnimi aktivnostmi (vajami) pridobljeno znanje nadgradijo in razvijajo določene veščine kot so skupinsko delo, komunikacija, odločanje, vodenje, kreativno mišljenje... Po modelu “obogateno virtualno” (ang. The Enrich Virtual) se večji del usposabljanja odvija na daljavo, en dan pa poteka v razredu.

Na internetni strani projekta AgriNext je dostopen kratek vodnik za izvajalce in udeležence ter povezavi na izobraževanje na daljavo in tradicionalno izobraževanj.

Smernice za kombinirano učenje za učitelje: Smernice za kombinirano učenje 

Učni načrt & Izvedbeni načrt: Splošni učni načrt

Gradivo za inštruktorje: USPOSABLJANJE V ŽIVO; SPLETNO USPOSABLJANJE; Spletni test za samoocenjevanje