AgriNext Platforma

AgriNext platforma bo ponudila enotno vstopno točko, kjer bodo zbrani in predstavljeni projektni rezultati, s čimer se bo izboljšala komunikacija, viri in izmenjava podatkov med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podjetji, študenti, učenci, ponudniki storitev svetovanja in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Poleg tega bo AgriNext platforma ustvarila fizično in virtualno okolje, ki omogoča:

pexels-george-milton-7014337.jpg