AgriNext partnerji

Biotehniški Center Naklo (BC Naklo)

Slovenija

BC Naklo je javno izobraževalno, raziskovalno in razvojno središče, ki je bilo ustanovljeno leta 1907 na Gorenjskem v Sloveniji in deluje na področju izobraževanja, kmetijstva, gospodarstva in zaposlovanja. Center aktivno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za poklicno izobraževanje (CPI) ter tako prispeva k razvoju in zagonu novih programov usposabljanja ter prinaša bogate izkušnje iz vodenja projektov, financiranih iz evropskih sredstev. V okviru projekta AgriNext igra BC Naklo ključno vlogo, saj koordinira projekt ter skupaj s partnerji razvija inovativen model za svetovalce. Skupaj z ARCTUR izvaja diseminacijo rezultatov projekta, s čimer zagotavlja širok vpliv in inovativnost v kmetijskem izobraževanju.

On Projects Advising SL

Španija

OnP je svetovalno podjetje za management projektov, ustanovljeno leta 2014 v Španiji. Ponaša se s obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri nadzoru projektov v sklopu številnih evropskih programov. Še posebej veliko izkušenj imajo iz spremljanja projektov, evalvacije ter zagotavljanja kakovosti. V okviru projekta AgriNext je OnP odgovoren za naloge spremljanja, ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti, skupaj z vodilnim partnerjem BC Naklo pa tudi za naloge upravljanja projekta.

COAG–Jaén

Španija

COAG-Jaén je strokovna španska kmetijska organizacija, ki nudi obsežen nabor storitev, od zaščite interesov kmetov, usposabljenja, informiranje do tehničnega svetovanja. Njihova pomen pri projektu AgriNext je ravno doprinos, ki ga nudijo z globokim poznavanje dejanskih potreb podeželskih območij. Prav tako bodo sodelovali pri oblikovanju posodobljenih smernic in predlogov, namenjenih izboljšanju prilagodljivosti šolskih sistemov ter njihovemu boljšemu usklajevanju s potrebami trga.

Instituto de educacion secundaria Galileo Galilei

Spain

IES GG, ki se nahaja v predelu Fuensanta v Córdobi, je izobraževalni center, ki je izrazito mednarodno naravnan in ima veliko izkušenj iz evropskih projektov. Razvoj centra je v zadnjih letih usmerjen v širitev ponudbe poklicnega izobraževanja, še posebej na področju kmetijstva. Pri projektu AgriNext bo IES GG odgovoren za organizacijo mednarodnega študentskega kampa za ustvarjanje kratkih promocijskih videoposnetkov in s tem za zagon akcije "Zelena služba = Sanjska služba" za študente. Prav tako bo sodeloval pri razvoju posodobljenih smernic in predlogov, usmerjenih v izboljšanje prilagodljivosti šolskih sistemov, usklajenih z zahtevami trga.

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Slovenija

CPI je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Od ustanovitve leta 1995 CPI sodeluje z različnimi ministrstvi, delodajalci, zbornicami, šolami ter drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami. V zadnjih dveh desetletjih se je CPI razvil v prepoznavno institucijo v domačem izobraževalnem sistemu ter postal neprecenljiv partner v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Vloga CPI v projektu AgriNext vključuje oblikovanje metodologij za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Njegov aktiven in nepogrešljiv prispevek bo ključen za razvoj posodobljenih smernic in predlogov, ki bodo šolske sisteme naredili bolj fleksibilne in prilagojene zahtevam trga.

Arctur računalniški inženiring d.o.o.

Slovenija

ARCTUR je raziskovalno in razvojno usmerjeno podjetje s sedežem v Sloveniji. Podjetje ima bogate izkušnje pri razvoju in uvajanju kompleksnih informacijskih sistemov, specializiranih za mala in srednja podjetja (MSP), iz različnih sektorjev: kmetijstva, kulturne dediščine, turizma, proizvodnje, pa tudi zdravstva in medicine. V projektu AgriNext je Arctur odgovoren za razvoj IT platforme AgriNext, promocijo projekta in diseminacijo rezultatov projekta.

Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj z.o.o.

Slovenija

KGZ Sloga Kranj je kmetijsko gozdarska zadruga iz Slovenije. Primarna naloga zadruge je pridobivanje kmetijskih pridelkov od lokalnih kmetov in zagotavljanje reprodukcijskega materiala. V slovenskem podeželju ima SLOGA velik pomen, saj aktivno podpira kmete ter spodbuja in razvija kmetijski sektor. Njen prispevek k projektu bodo predstavljali dragoceni vpogledi iz dejanskih razmer na podeželju.

Technological University of the Shannon

Irska

LIT je del Tehnološke univerze Shannon: Midlands Midwest (TUS) na Irskem, in sicer od leta 2021. TUS je ena izmed vodilnih inštitucij na področju visokega šolstva, saj nudi izobraževanje, ki je osredotočeno na študente, se opira na raziskave, je relevantno za industrijo ter dostopno vsem. TUS, ki simbolizira nov začetek, si prizadeva za razvoj kapacitet in obsega raziskav, z močno navezavo na izobraževanje in globalno usmerjeno podjetništvo. V okviru projekta Agrinext je TUS odgovoren za vzpostavitev poslovnega inkubatorja, pri čemer v projekt vnaša najboljše prakse s tega področja. Prav tako bo prispeval k razvoju posodobljenih smernic in predlogov za izboljšanje prilagodljivosti šolskih sistemov.

Veleučilište u Karlovcu

Hrvaška

VUKA je visokošolska ustanova v Karlovcu, na Hrvaškem, ki uspešno izobražuje bodoče strokovnjake na različnih področjih ter se ukvarja z razvojem in aplikativnimi raziskavi skladno s potrebami gospodarstva. Vključenost VUKA se ukvarja z različnimi projekti, katerih cilji so bili izboljšanje kompetenc za zaposlitev in samozaposlitev, krepitev lokalnega gospodarstva ter prenos tehnologije. V sklopu projekta AgriNext je prispevek VUKE ključen za razvoj posodobljenih smernic in predlogov, s katerimi bi šolski sistemi postali bolj prilagodljivi in usklajeni z zahtevami trga. Poleg tega bodo znatno prispevali k postopku vzpostavljanja poslovnega inkubatorja.

Skink d.o.o.

Hrvaška

SKINK je bil ustanovljen leta 1994 na območju Rovinja, na Hrvaškem, in od takrat, kot družinsko podjetje, uspešno razvija proizvodnjo sadnih dreves in okrasnih rastlin, nudi svetovalne storitve ter izvaja programe za vzgojo trajnih nasadov in delavnice s področja kmetijstva. Njegova vloga v projektu AgriNext je pomembna, saj nudi dragocen prispevek v poslovni ekosistem pri razvoju poslovnega inkubatorja in platforme.