AgriNext Partneri

BC Naklo

Slovenija

BC Naklo je javni obrazovni, istraživački i razvojni centar, osnovan 1907. godine u regiji Gorenjska (Slovenija) i djeluje na području obrazovanja, poljoprivrede, gospodarstva i zapošljavanja. Aktivno surađujući s Nacionalnim institutom za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (CPI), Centar doprinosi razvoju i pokretanju novih programa osposobljavanja i donosi veliko iskustvo u upravljanju projektima financiranim iz europskih sredstava. U projektu AgriNext, BC Naklo preuzima središnju ulogu, nadzirući koordinaciju projekta i radeći s partnerima na stvaranju novog modela za pružatelje usluga usmjeravanja. Također surađuje s ARCTUR-om na diseminaciji rezultata projekta, osiguravajući širok utjecaj i inovacije u poljoprivrednom obrazovanju.

OnP je konzultantska tvrtka za upravljanje projektima osnovana 2014. u Španjolskoj. Ističe se opsežnom stručnošću u nadzoru projekata u okviru brojnih europskih programa. Ova konzultantska tvrtka ima veliko iskustvo u pripremi projekata, evaluaciji i osiguranju kvalitete istih. OnP je u projektu AgriNext odgovoran za poslove praćenja, evaluacije i osiguranja kvalitete, kao i, zajedno s vodećim partnerom BC Naklo, za poslove upravljanja projektom.

COAG-Jaén je profesionalna španjolska poljoprivredna organizacija koja pruža širok raspon usluga, uključujući obranu interesa poljoprivrednika, programe obuke, širenje informacija i tehničke savjete. Njihova ključna uloga u projektu AgriNext je značajna, budući da su spremni ponuditi vrijedne uvide iz stvarnih zahtjeva prisutnih u ruralnim područjima. Također će pridonijeti razvoju ažuriranih smjernica i prijedloga usmjerenih na povećanje fleksibilnosti školskih sustava i njihovo bolje usklađivanje sa zahtjevima tržišta.

IES GG koji se nalazi u četvrti Fuensanta u Córdobi, obrazovni je centar koji je izrazito međunarodno orijentiran te s važnim iskustvom u europskim projektima. Evolucija centra posljednjih godina bila je usmjerena na proširenje ponude strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno u poljoprivrednom području. U projektu AgriNext, IES GG bit će odgovoran za organiziranje međunarodnog studentskog kampusa za izradu kratkih promotivnih videa i stoga za pokretanje tzv. "Green job = Dream job" poziva za studente. Također će pridonijeti razvoju ažuriranih smjernica i prijedloga usmjerenih na povećanje fleksibilnosti školskih sustava, usklađenih sa zahtjevima tržišta.

CPI je Zavod Republike Slovenije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Od svog osnutka 1995. godine CPI surađuje s raznim ministarstvima, poslodavcima, komorama, školama i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama. Tijekom protekla dva desetljeća CPI se razvio u prepoznatljivu instituciju u domaćem obrazovnom sustavu i neprocjenjivog partnera u raznim nacionalnim i međunarodnim projektima. Uloga CPI-ja u projektu AgriNext uključuje kreiranje metodologija za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Njihov aktivan i neizostavan doprinos bit će ključan za razvoj ažuriranih smjernica i prijedloga kako bi školski sustavi postali fleksibilniji i usklađeniji sa zahtjevima tržišta.

ARCTUR je tvrtka usmjerena na istraživanje i razvoj sa sjedištem u Sloveniji. Tvrtka ima veliko iskustvo u razvoju i implementaciji složenih IT sustava, specijaliziranih za mala i srednja poduzeća (MSP) u različitim sektorima uključujući poljoprivredu, kulturnu baštinu, turizam, proizvodnju, a odnedavno i zdravstvo i medicinu. U projektu AgriNext Arctur je odgovoran za razvoj AgriNext IT platforme, promociju projekta i diseminaciju rezultata projekta.

KGZ Sloga Kranj je poljoprivredno šumarska zadruga iz Slovenije. Primarna funkcija zadruge je prikupljanje poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednika i opskrba istih reprodukcijskim materijalom. Na slovenskom selu SLOGA ima značaj jer aktivno podupire poljoprivrednike te promiče i unapređuje poljoprivredni sektor. Njihov doprinos projektu bit će obilježen vrijednim uvidima iz stvarnih situacija u ruralnim područjima.

LIT je dio Tehnološkog sveučilišta Shannon: Midlands Midwest (TUS), u Irskoj, od 2021. TUS je vodeći pružatelj visokog obrazovanja koje je usmjereno na studente, usredotočeno na istraživanje, relevantno za industriju i dostupno svima. TUS, označavajući novi početak, predan je izgradnji istraživačkih kapaciteta sa snažnom vezom s obrazovanjem i poduzetništvom te globalnom orijentacijom. U projektu Agrinext, TUS je odgovoran za uspostavu poduzetničkog inkubatora, integrirajući svoju najbolju praksu u ovom području u projekt. Osim toga, dati će svoj doprinos razvoju ažuriranih smjernica i prijedloga usmjerenih na poboljšanje fleksibilnosti školskih sustava.

VUKA je visokoškolska ustanova u Karlovcu, Hrvatskoj, koja uspješno provodi obrazovanje budućih stručnjaka u različitim područjima, te provodi razvojna i primijenjena istraživanja prateći potrebe gospodarstva. Angažman VUKA-e vezan je za razne projekte čiji su ciljevi bili unapređenje kompetencija za zapošljavanje i samozapošljavanje uz jačanje lokalnog gospodarstva te transfer tehnologije. U projektu AgriNext VUKA-in doprinos je ključan za razvoj ažuriranih smjernica i prijedloga kako bi školski sustavi bili fleksibilniji i usklađeniji sa zahtjevima tržišta, a značajno će doprinijeti i procesu uspostave poduzetničkog inkubatora.

SKINK je osnovan 1994. godine na području Rovinja (Hrvatska) te od tada kao obiteljska tvrtka uspješno razvija proizvodnju voćaka i ukrasnog bilja, pruža usluge savjetovanja i programa za podizanje trajnih nasada, kao i organizaciju radionica u poljoprivredi. Njegova uloga u projektu AgriNext vrijedna je za pružanje doprinosa poslovnom ekosustavu i razvoju poslovnih inkubatora i platformi.