Rezultati

Partnerji bodo v času trajanja projekta izdelali naslednje izročke, ki bodo javno objavljeni:

WP1 Model storitve svetovanja

WP2 Fleksibilizacija šolskega sistema

WP3 Green job = dream job ("Zelena" služba = sanjska služba)

WP4 Podjetniški inkubator odličnosti podeželja 

WP5 AgriNext IT platfoma

WP8 Diseminacija in eksploitacija rezultatov 

AgriNext Letak

AgriNext Poster