Podjetniški inkubator

V sklopu projekta bodo vzpostavljeni trije podjetniški inkubatorji za odličnost na podeželju.

Inkubatorji bodo zagotavljali skupni prostor, ki bo omogočal študentom, učiteljem, trenerjem, delodajalcem, raziskovalnim ustanovam, nevladnim organizacijam in drugim udeležencem izmenjavo njihovih znanj in kompetenc s področja večnamenskega kmetijstva, ki so tesno povezane z zelenimi veščinami iz področij kot so na primer natančno in pametno kmetijstvo.

Inkubator bo podpiral naslednje cilje: