MODUL 2: Priložnosti razvoja podeželja v večnamenskem kmetijstvu

V modulu "Priložnosti v večnamenskem kmetijstvu (MA) za razvoj podeželja" bo pojasnjena ključna vloga večnamenskega kmetijstva pri spodbujanju razvoja podeželja. Raziskal bo različne možnosti za zaposlitev na tem področju in poudaril razpoložljive možnosti financiranja.

 

Glede na zgoraj navedeno morajo svetovalci poznati možnosti, ki jih ponuja podeželje z vidika večnamenskega kmetijstva in razvoja podeželja z zelo raznolikimi in bogatimi zaposlitvenimi možnostmi za vse bolj skromno podeželsko prebivalstvo ter z značilnostmi, ki so tesno povezane z ozemljem in njegovo potencialno rabo.

Gradivo za samostojno učenje: Gradivo za usposabljanje za modul 2

 

Naloge: