MODUL 3: Proces svetovanja

Modul »Proces svetovanja« bo izboljšal znanje in spretnosti svetovalcev (GSP-jev) na področju kariernega svetovanja in svetovanja na splošno ter jim dal osnovna orodja in spretnosti za izvajanje korakov svetovalnega procesa.

 

 

Zagotovljene bodo splošne informacije o vrednotenju kratkoročnih in dolgoročnih rezultatov svetovanja. Tako bodo lahko svetovalci strukturirali svetovalni proces in obravnave v skladu s predlaganimi okviri, skupaj z uporabniki oblikovali natančne karierne cilje in jih vodili skozi proces uresničevanja. Uporabniki modela kariernega svetovanja so: učenci, dijaki, študenti, maturanti, brezposelne osebe, zaposlene osebe, kmetje itd.

Gradivo za samostojno učenje: Gradivo za usposabljanje za modul 3

 

Naloge: