Modul 1 “Informacijski i komunikacijski kanali unutar modela usluge usmjeravanja (MUU) za multifunkcionalnu poljoprivredu (MP)”

Novi model MUU koji odgovara svim četirima zemljama predstavlja prijedloge za drugačiji protok informacija i komunikaciju između institucija, pružatelja usluga, poslodavaca, studenata i ostalih zainteresirani za rad u multifunkcionalnoj poljoprivredi. Modul će predstaviti i neke od već postojećih europskih platformi primjerenih akterima na tržištu rada: EPALE, CEDEFOP i ESCO.

Kurikul: Kurikul za modul 1

Uručci za aktivnosti: Uručci za aktivnosti za modul 1

E-materijal za učenje: Modul 1