Module 4 “Motivacija poljoprivrednika, studenata i ostalih u ruralnom stanovništvu”

Ishodi učenja trebaju pomoći sudionicima da razumiju te motivacije i opremiti ih znanjem, vještinama, stavovima i kompetencijama za uspješnu diverzifikaciju svog poljoprivrednog poslovanja.

Kurikul: Kurikul za modul 4

Uručci za aktivnosti: Uručci za aktivnosti za modul 4

E-materijal za učenje: Modul 4