Objava prispevkov v strokovni reviji Moje podeželje in Sky is the limit

9. 1. 2024

Partnerja  Luka Orehar in Nina Kaličanin iz BC Naklo sta pripravila članek z naslovom Projekt AgriNext povezuje deležnike s področja Multifunkcionalnega kmetijstva, ki je bil objavljen v reviji Moje podeželje. Avtorja na kratko opišeta pomen večnamenskega kmetijstva, predstavita partnerje AgriNext, projektne namene, cilje in naloge. V članku so opisane tudi aktivnosti usposabljanja pilotov za izvajalce vodniških storitev, ki so potekale na BC Naklo od 24. 10. do 26. 10. 2023.


Članek je v slovenskem jeziku na voljo tukaj.


Luka Orehar je v reviji, ki jo urejajo dijaki BC Naklo z naslovom The Sky's the Limit, napisal članek Kdo so izvajalci svetovalnih storitev? V Sloveniji se srečujejo partnerji iz Španije, Irske in Hrvaške. Partnerji projekta AgriNext so pripravili raznolike vsebine, ki so jih predstavili celotnemu konzorciju za izobraževanje in dvig kompetenc med kariernimi svetovalci.

Članek je na voljo tukaj. Kdo so izvajalci svetovalnih storitev