Sodoben razvoj poklicev za podeželje

9. 2. 2024

Biotehniški center Naklo, Slovenija

Na Biotehniškem centru Naklo je v petek, 2. februarja 2024 potekala razprava na temo Sodoben razvoj poklicev za podeželje, ki jo je BC Naklo organiziral v okviru svojega največjega projekta AgriNext.

Namen projekta je ustvariti učno okolje, ki se odziva na povpraševanje po veščinah na trgu dela na področju večnamenskega kmetijstva.

Dogodka so se udeležili vsi akterji (dijaki, študentje, učitelji, delodajalci, kmetijsko svetovalna služba in predstavniki ministerstva za kmetijstvo), ki so s skupinskim delom proučili predlog Modela fleksibilizacije.

Fleksibilen izobraževalni sistem je zasnovan tako, da podpira raznolikost potreb in ciljev učencev na vseh ravneh njihovega izobraževalnega in poklicnega razvoja. Glavni cilj takšnega sistema je zagotoviti, da izobraževanje ni togo in omejeno, ampak se lahko prilagodi posameznikovim interesom, sposobnostim in življenjskim situacijam.

Ob tej priložnosti je bil v regionalnem časopisu Gorenjski glas objavljen tudi članek o dogodku skupaj s ključnimi poudarki razprave. Članek je v slovenskem jeziku na voljo tukaj.