Projekt AgriNext želi ustvariti učno okolje na področju večnamenskega kmetijstva in prispevati k spodbujanju zelenih delovnih mest.

7. 7. 2022

Naklo, 7 Julij 2022

Biotehniški center Naklo (BC Naklo) koordinira nov Erasmus+ projekt AgriNext, katerega cilj je ustvariti učno okolje, ki bo ustrezalo povpraševanju po veščinah na trgu dela na področju večnamenskega kmetijstva. Projekt bo olajšal izvajanje akcije EU Partnerstvo za odličnost – Centri poklicne odličnosti.

Kmetijski sektor se sooča z raznolikimi spremembami. Digitalizacija močno vpliva na ta sektor, pri čemer so manjše kmetije prizadete bolj kot velike, ki se lahko hitreje prilagajajo najsodobnejšim tehnologijam. Poleg tega kmetijski sektor močno prizadenejo podnebne spremembe s katerimi se soočamo v zadnjem desetletju. Šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu se po svojih najboljših močeh trudijo ustrezno obravnavati spremembe in se nanje odzvati, vendar potrebujejo dodatno podporo, da bodo lahko uspešnejše.

Izziv je pravzaprav precejšen, vendar so projektni partnerji popolnoma predani in motivirani za doseganje ciljev v sklopu projekta AgriNext. V okviru projekta bodo večnamenski kmetijski deležniki povezani preko platforme, ki ponuja inovativen pristop ter ustvarja virtualno okolje za interakcijo, predstavitev, razvoj in individualizacijo. Partnerji si v sklopu projekta namreč prizadevajo ustvariti okolje – stičišče, kjer bi lahko sodelovali različni uporabniki, kot so učitelji, ponudniki storitev svetovanja, študenti in raziskovalci. To okolje bo zgrajeno in predstavljeno pod okriljem podjetniškega inkubatorja AgriNext. Inkubator bo vzpostavljen v treh državah – Sloveniji, Hrvaški in Španiji, podprli pa ga bodo tudi irski partnerji. Inkubator bo ponujal priložnost kot učni laboratorij in aplikacijsko središče, kjer si partnerji prizadevajo zgraditi močna, dolgotrajna partnerstva med podjetji, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem.

Poleg tega bodo projektni partnerji zagotovili potrebno podporo za trajne izboljšave v večnamenskem kmetijskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju za spodbujanje podeželske odličnosti in zelenih delovnih mest. Model svetovalne službe se nenehno odziva na hitro spreminjajoče se potrebe na trgu dela in se bo razvijal za spodbujanje razvoja podeželja in njegove vitalnosti. Predstavil bo tudi priložnosti večnamenskega kmetijstva in povečanja digitalnih kompetenc med učenci in učitelji. V sodelovanju s študenti bodo pripravljene motivacijske video vsebine, ki bodo promovirale zelena delovna mesta in poudarjale pomen nenehnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja.

»Fleksibilen izobraževalni sistem s podporo usposobljenih izvajalcev svetovalnih storitev bo učencem omogočil izkušnjo bolj prilagojenega učnega okolja. To bo pomagalo povečati motivacijo med učenci. Green jobe = dream job video napovedniki bodo uporabljeni za namen promocije poklica v (multifunkcionalnem) kmetijstvu – in s tem promocije razvoja podeželja.« pojasnjuje vodja projekta iz BC Naklo Ana Ambrožič.

Poleg Biotehniškega centra Naklo je v projekt vključenih še devet partnerjev iz Slovenije, Irske, Hrvaške in Španije: On Projects Advising SL, Coag Jaen Union de Agricultores y Ganaderos Jovenes Agricultores de Jaen, Consejeria de Educacion - Junta de Andalucia, Instituto De Educacion Secundaria Galileo Galilei, Arctur, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, Z.O.O, Karlovac University of Applied Sciences, Skink, Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training and Technological University of the Shannon: Midlands Midwest.

Izjemno strokoven konzorcij bo k projektu doprinesel dolgo želene izkušnje in znanje ter poskusil podpreti in uresničiti vse projektne aktivnosti. »Partnerske šole bodo izmenjale pedagoške prakse in možnosti učne fleksibilizacije, predstavnik sektorjev bo dal neposreden vpogled v spremembe na kmetijskem trgu dela, izobraževalna avtoriteta nas bo podpirala pri uvajanju sistemskih sprememb, tehnološki partner pa bo vzpostavil virtualno okolje, projektni svetovalci pa bodo bdeli nad kakovostjo izvedbe projekta,« je dodala Ambrožičeva.

Projekt se je začel 1. junija in bo trajal 48 mesecev. Junija so se projektni partnerji zbrali na prvem uvodnem sestanku v Naklem v Sloveniji, da bi določili projektne aktivnosti in razpravljali o nadaljnjih korakih.

»Namen tega srečanja je bil osebno srečanje partnerjev in spoznavanje organizacij ter drug drugega. Skupaj smo pripravili načrt aktivnosti za naslednja štiri leta trajanja projekta s poudarkom na nalogah, ki se bodo odvijale v bližnji prihodnosti. Na srečanju je bila vzpostavljena dobra energija med partnerji, kar predstavlja pomembno izhodišče za uspešno izvedbo projekta.« zaključuje Ambrožičeva.

 

Sledite projektu na družbenih omrežjih:

Facebook: https://www.facebook.com/AgrinextProject

Twitter: https://twitter.com/AgrinextProject